+38 (099) 617-62-04
congressulpga@i.ua
+38 (096) 329-22-83
uasg@i.ua
Укр

Українська Асоціація скрапленого газу звернулась до ДПС та Мінфін України

Українська Асоціація скрапленого газу LPG звернулась з рядом проблемних питань, що виникли у зв’язку з внесенням змін органами ДПС до Алгоритму перевірки акцизних накладних при їх реєстрації в СЕАРП та СЕ

Українська Асоціація скрапленого газу LPG (Асоціація «УАСГ») звернулась до Державної податкової служби України та Міністерства Фінансів України з рядом проблемних питань, що виникли у зв’язку з внесенням змін органами ДПС до Алгоритму перевірки акцизних накладних (далі - АН) при їх реєстрації в СЕАРП та СЕ.

Так, в Алгоритмі перевірки, починаючи з  08.09.2021р., було запроваджено цілий ряд контрольних заходів щодо реєстрації АН та було розміщено на офіційному сайті ДПС України пресслужбою 13.09.2021 р. 

При цьому, сам Алгоритм, як і запроваджені контрольні заходи не було затверджено жодним нормативно-правовим документом (наказом, інструкцією тощо), відповідно ключові питання таких заходів не були обговорені в бізнес-середовищі, не пройшли правову експертизу у Міністерстві юстиції, що в такому випадку, є обов’язковою нормою для такого роду документів, оскільки результати застосування такого Алгоритму та відповідно контрольних заходів, безпосередньо стосуються суб’єктів господарювання, а головне результатів їх господарської діяльності. 

Такий підхід до прийняття документа виключає об’єктивність та справедливий і правовий підхід до діяльності суб’єктів господарювання та їх захисту від неправомірних дій з боку державних органів, погіршує інвестиційний бізнес-клімат в країні загалом. 

Так, в Алгоритмі передбачено чотири основних заходи перевірки, три з яких, на нашу думку, не відповідають чинному законодавству та грубо порушують права юридичних осіб, що здійснюють торгівлю пальним, а саме: 

1) Перевіряється доступний обсяг зареєстрованих резервуарів для отримання пального на акцизному складі, на який відвантажується пальне.

Розкриваючи зміст цього заходу у своєму алгоритмі, ДПС України прямо порушує  принципи індивідуальної відповідальності суб’єкта господарювання за результати виключно власної діяльності та самостійності юридичних осіб. В даній ситуації постачальник  не може відповідати за оперативність реєстрації покупцем палива власних акцизних накладних, як і не може нести постачальник відповідальності за реєстрацію або не реєстрацію покупцем власних резервуарів, рівномірів/витратомірів, або впливати на інші питання, що є визначальними для покупця. 

Більше того, навіть у разі спроби дотримання змісту цього заходу, суб’єкт господарювання стикається із тим, що цей захід не враховує передбачені ПК України різні терміни реєстрації АН. Наприклад, оптовий постачальник палива обмежений терміном максимум в 3 (три) дні на обов’язкову реєстрацію АН, в той час, як його покупець, який в свою чергу, реалізує паливо вроздріб через ПРК/ГРК, відповідно до норм ст. 231.6. ПК України, має право здійснювати реєстрацію АН не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою їх складання.

Таким чином, відбувається блокування АН постачальнику, хоча фактичний обсяг зареєстрованих резервуарів для отримання пального на акцизному складі покупця палива достатній, але цей достатній обсяг ще не відображений в СЕАРП покупцем внаслідок того, що за законодавством України існує дозволена різниця в строках реєстрації АН різними платниками акцизного податку.

2) Перевіряється допустимий обсяг ТЗ для перевезення пального. 

Так, в Алгоритмі перевірки, ДПС України зазначено, «що у разі зміни температури повітря, змінюється обсяг пального, який завантажується в такий транспортний засіб, а не об’єм транспортного засобу. Крім цього, відповідно до норм порядку приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, цистерна може бути заповнена пальним на 0,2 відс. менше від її загального об’єму…»

Але, тут взагалі не було взято до уваги, що в АН відображається не фактичний обсяг реалізованого пального, а його обсяг у літрах приведених до температури +15 градусів. У зв’язку з цим показаний в АН обсяг реалізованого пального в залежності від пори року (зима, літо) та температурного режиму, може значно відрізнятись від фактичного об’єму транспортного засобу, як більшу, так і в меншу сторону. 

Окремо слід зазначити те, що під час наливу постачальником палива в автоцистерну, паливо наповнюється до планки, яка встановлена відповідно до отриманого транспортним засобом свідоцтва про  державну повірку, де прямо зазначена дійсна місткість автоцистерни в літрах, що слугує підтвердженням обсягу реалізованого пального покупцю та контролюється покупцем візуально при отриманні ним товару.  

Цей запропонований ДПС України контрольний захід взагалі не враховує всього вищевикладеного та призводить до неправомірного блокування АН постачальнику.

3) Перевіряється отримувач пального – суб’єкт господарювання – не платник акцизного податку, на наявність ліцензії на зберігання пального. 

Застосування цього контрольного заходу органами ДПС України так само порушує принципи індивідуальної відповідальності суб’єкта господарювання за результати виключно власної діяльності та самостійності юридичних осіб, оскільки по суті блокування АН постачальнику за відсутність ліцензії на зберігання пального у його покупця – не платника акцизного податку не може бути застосовано в такому випадку. 

До того ж, постачальник не зобов’язаний самостійно до або під час поставки палива встановлювати факт наявності ліцензії у покупця, оскільки це не є вимогою закону України «Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». 

Водночас постачальник під час виписки АН такому покупцю в обов’язковому порядку зазначає адресу місця зберігання пального як цього вимагає форма АН, отже дотримується всіх законодавчо встановлених норм при реєстрації АН, а органи ДПС України блокуючи АН постачальнику, виходять за межі своїх повноважень.

Також, в цьому контрольному заході зазначено, що «ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця зберігання пального, що використовуються: 

  • підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету; 
  • підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву; 
  • суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі.» 

Але, в цьому ж контрольному заході, в підсумовуючій його частині зазначено: «Отже, у разі складання акцизної накладної на суб’єкта господарювання – не платника акцизного податку, за виключенням підприємствам, установам та організацій, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету та підприємств, установ та організацій системи державного резерву, у якого відсутня ліцензія на зберігання пального, у її реєстрації буде відмовлено.», і відповідно упущено цілий ряд  підприємств, які споживають паливо для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах (див.вище). 

Тобто в одному Алгоритмі містяться взаємовиключні речі, а по факту на даний час здійснюється неправомірне блокування реєстрації АН для підприємств цілої нафто-видобувної галузі, хоча норми закону про ліцензування прямо передбачають відсутність обов’язку отримання ліцензій на зберігання пального такими підприємствами.

Враховуючи все вищевикладене, так само той факт, що перераховані фактори негативно впливають на роботу підприємств критичної інфраструктури, в  тому числі сфери торгівлі пальним, що може призвести до накладення штрафних/фінансових санкцій з боку контролюючих органів внаслідок застосування ДПС України зазначеного Алгоритму перевірки акцизних накладних, Українська Асоціація скрапленого газу LPG звернулась із наступним:

  1. Просимо переглянути запроваджені контрольні заходи до Алгоритму перевірки акцизних накладних із залученням профільних громадських організацій, активних учасників ринку та інших зацікавлених осіб та установ, привести їх відповідність до норм чинного законодавства України та затвердити їх відповідним наказом Міністерства фінансів України.
  2. При перегляді Алгоритму перевірки акцизних накладних в обов’язковому порядку взяти до уваги, що контроль наявності відповідних ліцензій, реєстрації акцизних складів, резервуарів, витратомірів/рівнемірів, а головне, контроль за обігом пального покладений не на суб’єктів господарювання, а на органи ДПС України.
  3. Скасувати до моменту перегляду застосування контрольних заходів до Алгоритму та припинити процедури масового блокування реєстрації акцизних накладних постачальникам, які не несуть та не можуть нести відповідальності за дії або бездіяльність третіх осіб, а саме, але не виключно: у разі відсутності ліцензій у покупців, нереєстрації ними резервуарів рівнемірів/витратомірів, тощо.
LPG – безпечний, універсальний, доступний