+38 (099) 617-62-04
congressulpga@i.ua
+38 (096) 329-22-83
uasg@i.ua
Укр

КОНЦЕПЦІЯ розвитку ринку нафтопродуктів та газових палив України на період до 2030 року

Концепція розвитку ринку нафтопродуктів та газових палив України на період до 2030 року.

Представники Асоціації УАСГ входять до складу робочої групи яка має в тримісячний строк розробити  та  в  установленому порядку подати на розгляд Кабінету Міністрів України  узгоджений  план   заходів   щодо   реалізації Концепції розвитку ринку нафтопродуктів та газових палив України на період до 2030 року.

Ця Концепція визначає основні напрямки та завдання розвитку ринку нафтопродуктів та газових палив України.

Ринок нафтопродуктів та газових палив України відіграє вагому роль у розвитку національної економіки України.

Однак на даний час стан національного ринку нафтопродуктів та газових палив відображає особливості кризових явищ країни в останні роки.

Складна ситуація на ринку нафтопродуктів та газових палив України потребує швидкого реагування для вирішення нагальних проблем та розвитку його конкурентоспроможності.

LPG – безпечний, універсальний, доступний