+38 (099) 617-62-04
congressulpga@i.ua
+38 (096) 329-22-83
uasg@i.ua
Укр

Міністерство енергетики України надало роз’яснення, щодо контролю відповідності газу скрапленого вимогам Технічного регламенту

Міністерство енергетики України надало роз’яснення, щодо контролю відповідності газу скрапленого вимогам Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 667.
Міністерство енергетики України надало роз’яснення щодо контролю відповідності газу скрапленого вимогам Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 667.

У Технічному регламенті відсутня заборона щодо підтвердження відповідності продукції, що виробляється серійно.

Порядок сертифікації продукції, що випускається серійно визначається призначеними органами з оцінки відповідності. Зазначені процедури регламентуються при акредитації органу з оцінки відповідності Національним агентством з акредитації України.

Частиною першою статті 11-1 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» визначено, що Технічним регламентом може бути передбачено, що відповідність продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів стандартам з переліку національних стандартів для цілей застосування відповідного технічного регламенту або частинам таких стандартів надає презумпцію відповідності такої продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів суттєвим вимогам зазначеного технічного регламенту, які охоплюються такими стандартами або їх частинами та визначені в технічному регламенті.

Згідно з пунктом 4 Технічного регламенту дозволяється введення в обіг і надання на ринку в якості палива для автомобільного транспорту ГС, що відповідає вимогам, зазначеним у додатку 1.

Дозволяється введення в обіг і надання на ринку, в якості палива для комунально-побутового споживання та у промислових цілях, ГС, що відповідає вимогам, зазначеним у додатку 2.
Отже підтвердження відповідності скрапленого газу вимогам Технічного регламенту необхідно при введення в обіг і наданні на ринок скрапленого газу.

Наказом Міненерго від 02.11.2020 № 707 затверджено Перелік національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» тільки призначені органи або акредитовані внутрішні органи з оцінки відповідності можуть проводити оцінку відповідності скраплених газів.

Процедурами акредитації займається Національне агентство з акредитації (далі - НААУ) відповідно до затверджених процедур та правил.

За інформацією НААУ станом на 15 грудня 2020 року ними отримано дві заявки на акредитацію та розширення сфери акредитації на виконання робіт у законодавчо регульованій сфері щодо оцінки відповідності Технічному регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 667.

НААУ в установленому порядку проводяться необхідні роботи та заходи з акредитації та розширення сфери зазначених органів з оцінки відповідності.
LPG – безпечний, універсальний, доступний