+38 (099) 617-62-04
congressulpga@i.ua
+38 (096) 329-22-83
uasg@i.ua
Укр

Цілі та завдання УАСГ

"Метою створення Асоціації є сприяння розвитку газового ринку України, а предметом діяльності Асоціації є лише координація господарської діяльності Учасників Асоціації, без права втручання в їх виробничу і комерційну діяльність та прийняття управлінських рішень."- Статут Асоціації "УАСГ"

Направлення діяльності


Основна задача Асоціації, в правовій та економічній областях це представлення і захист прав та інтересів членів Асоціації скрапленого газу України в органах законодавчої та виконавчої влади:

 

1. Діалог з владою з позиції партнерських відносин


Головна задача – зміна загальної процедури прийняття господарських, а також зовнішньо – і внутрішньополітичних рішень, що зачіпають інтереси сектора скрапленого газу LPG. УАСГ домагається посилень громадських зв’язків з Владою України, в веденні практики «круглих столів», широких консультацій з громадськими корпоративними організаціями, при прийнятті важливих стратегічних рішень, створення при Владі України експертної громадської Ради із спеціалістів та професіоналів сектору скрапленого газу для експертизи державних стратегічних рішень, які стосуються енергетичної безпеки країни.

 

2. Експертиза всіх стратегічних, правових і господарських рішень, з урахуванням інтересів сектора скрапленого газу LPG в Україні:


Мета Української Асоціації скрапленого газу – експертиза стратегічних, правових та господарських рішень з урахуванням інтересів скрапленого газу України, посилення впливу корпоративної позиції в процесі їх прийняття, участь в розробці і реалізації загальнодержавних програм для забезпечення енергетичної безпеки України.

 

3. Державний протекціонізм


В рамках взаємодії між Владою України і Українською Асоціацією скрапленого газу домагатися підтримки малого та середнього бізнесу в секторі LPG.

 

4. Участь в законотворчій діяльності


        1. В розробці нормативних галузевих актів;

        2. Внесення змін і поправок в діюче законодавство;

        3. Експертиза законодавчих проектів.

В процесі формування законодавчої бази діяльності паливно – енергетичного комплексу - продовжити співпрацю з профільними комітетами Верховної Ради і Міністерства палива, енергетики і вугільної промисловості України по внесенню змін в діюче законодавство.

Стратегічною метою Української Асоціації скрапленого газу в законодавчій галузі, являється забезпечення широкого обговорення на стадії підготовки законодавчих актів, облік при їх розробці, конструктивних пропозицій спеціалістів, працюючих в галузі LPG.

 

5. Сприяння залучень в сектор скрапленого газу LPG інвестицій.


Участь у виробленні і реалізації, спільно з компаніями і підприємствами сектору LPG, загальної політики в області залучення інвестиційних засобів в нафтогазовий комплекс.

Участь в розробці заходів для залучення інвестицій в сектор газу LPG.

Поглиблення робочих контактів з міжнародними організаціями в секторі газу LPG, зокрема з Європейськими профільними організаціями.

 

6. Пропаганда науково – технічного, технологічного прогресу і досвіду:


1. Виставочна діяльність, конгреси і семінари

Організаційна участь у пропаганді і популяризації нових високих технологій для сектора LPG – у формі міжнародних галузевих виставок, конгресів та семінарів, науково - практичних конференцій, на яких традиційно виробляються корпоративні рекомендації, пропозиції для Влади, законодавчої роботи у Верховній Раді України.

2. Створення банку знань і нових технологій

LPG – безпечний, універсальний, доступний